Přehled převodů

 

Přehled převodů

 

Kde najít

Ve volbě Převody v hlavní stromové nabídce v části Evidence.

Účel

V přehledu převodů je zobrazen přehled převedených účetních položek. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář převodu. Tento formulář můžete také vyvolat myší. Umístíte kurzor na požadovaný záznam v seznamu a dvakrát kliknete na levé tlačítko myši.

Ukázka obrazovky

evid_doklpolpod_list

Význam jednotlivých prvků

Na stavu - je-li příjem promítnut na stav, je zobrazeno "A".

Je pdf - je-li uložen pdf dokument, je zobrazeno "A".

Datum - datum provedení výdeje.

Ident. převodu - identifikační číslo převodky. Tvoří se automaticky. Je možné ale vepsat podle potřeby.

Z invent. skup. - název inventarizační skupiny, ze které se vydává.

Na invent. skup. - název inventarizační skupiny, na kterou se příjímá.

Z evid. skladu - identifikátor evidenčního skladu podle číselníku SSHR, ze kterého se vydává.

Z rezortu - zkratka ústředního orgánu státní správy evidenčního skladu, ze kterého se vydává.

Na evid. sklad - identifikátor evidenčního skladu podle číselníku SSHR, na který se přijímá.

Na rezort - zkratka ústředního orgánu státní správy evidenčního skladu, na který se přijímá.

Evid.č.kriz.sit. - jedinečné evidenční číslo krizové situace, platné pro všechny uzly v KISKAN.

Ident.zdr. z - identifikátor zdroje věcného prostředku, který se vydává.

Název zdroje z - jedinečný název zdroje věcného prostředku, který se vydává.

Ident.zdr. na - identifikátor zdroje věcného prostředku, který se přijímá.

Název zdroje na - jedinečný název zdroje věcného prostředku, který se přijímá.

MJ - měrná jednotka, která se používá pro vyjadřování množství prostředku.

Množství - vydané množství.

Cena/MJ - cena za měrnou jednotku.

Cena celkem - cena za vydané množství.

C.index - cenový index podle SSHR.

CZ-CPA - kód klasifikace produkce CZ-CPA.

SKP - klasifikátor zatřídění do SKP.

JKPOV - klasifikátor zatřídění do JKPOV.

Ochr. před.? - zda má ochraňovatel roli předávajícího.

Ochr. přeb.? - zda má ochraňovatel roli přebírajícího.

Ochraňovatel - název ochraňovatele.

Název organizace - název organizace, která je účastna na převodu.

DÚD č. - číslo daňového účetního dokladu podle SSHR.

Typ důvodu - základní klasifikace důvodu výdeje.

Důvod - podrobnější doložení důvodu výdeje.

Název prostředku z - název prostředku, který se vydává.

Název prostředku na - název prostředku, který se přijímá. Musí být stejný jako Název prostředku z.

Množ. na - přijaté množství.

Cena/MJ na - cena za měrnou jednotku u přijatého zdroje věcného prostředku.

C.index na - cenový index podle SSHR přijatého zdroje věcného prostředku.

Datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu.

Osoba aktualizace - osoba, která záznam naposledy aktualizovala.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.