Přehled vydaných a vrácených SHR

 

Přehled vydaných a vrácených SHR

 

Kde najít

Ve volbě Přehled vydaných a vrácených SHR na formuláři inventury.

Účel

V přehledu příjmů a výdejů za organizace je uveden přehled vydaných a vrácených státních hmotných rezerv v součtu za konkrétní zdroje věcných prostředků, který byl vydán a vrácen ochraňovatelem organizaci, která prostředek využívá při řešení krizové situace. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na přehled příjmů a výdejů. Tento přehled má význam pouze u těch inventurních skupin, které souvisí s krizovou situací.

Ukázka obrazovky

evid_doklpolorgd

Význam jednotlivých prvků

Inventurní skupina - název inventurní skupiny příjmu nebo výdeje.

Evid.č.kriz.sit. - jedinečné evidenční číslo krizové situace.

Evid.název kriz.sit. - jedinečný název krizové situace.

Ochraňovatel - název organizace ochraňovatele.

Evidenční sklad - identifikátor evidenčního skladu podle číselníku SSHR.

Vydáno pro organizaci - název organizace, které byl vydán zdroj věcného prostředku.

Ident.zdr. - identifikační zdroje věcného prostředku číslo zdroje v rámci uzlu.

Název zdroje - jedinečný název zdroje v rámci uzlu.

MJ - měrná jednotka, která se používá pro vyjadřování množství prostředku.

Vydáno - vydané množství.

Vráceno - vrácené množství.

Nevráceno - rozdíl mezi vydaným a vráceným množstvím.

Cena za vydané - cena za vydané množství.

Cena za vrácené - cena za vrácené množství.

Cena za nevrácené - rozdíl cen mezi vydaným a vráceným množstvím.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.