Řešení krizových situací

 

Řešení krizových situací

 

V kapitole jsou popsány možnosti, které mohou manažeru krizových situací pomoci v analýze či eventuálně v řešení krizových situací. Skládá se z popisu následujících možností:

Údaje o řešiteli

Přehled simulovaných mimořádných událostí

Řešení mimořádné události

Stav mimořádné události

Stromová struktura opatření k simulované mimořádné události

Simulovaná mimořádná událost

Postup řešení simulované mimořádné události

Úkol řešení simulované mimořádné události

Přehled skutečných mimořádných událostí

Stromová struktura opatření ke skutečné mimořádné události

Skutečná mimořádná událost

Postup řešení skutečné mimořádné události

Úkol řešení skutečné mimořádné události

Situační hlášení

Přehled situačních hlášení

Přehled situačních hlášení s parametry