Údaje o řešiteli

 

Údaje o řešiteli

 

Kde najít

Ve volbě Řešitel v hlavní stromové nabídce v části Řešení krizových situací.

Účel

Tento formulář slouží ke změně údajů řešitele krizových situací. Pod pojmem řešitel se v tomto případě rozumí obecné označení organizační jednotky, pracovní skupiny nebo osoby, která slouží pro rozlišování různých řešitelů krizových situací u jedné nebo více organizací v rámci jednoho uzlu.

Ukázka obrazovky

res_form

Význam jednotlivých prvků

Údaje o řešiteli

Název organizace - úplný název organizace řešitele.

O organizaci více - zobrazení podrobnějších údajů o organizaci řešitele ve formuláři organizace.

Název řešitele - název řešitele krizových situací.

Pořadí - pořadí pro zobrazení ve stromovém menu.

Předpona pro identifikátory - určuje předponu, tedy textový začátek všech identifikátorů pro řešení simulovaných a skutečných krizových situací. Umožňuje v rámci uzlu oddělovat řady identifikátorů pro jednotlivé řešitele.

Maximální délka identifikátorů - určuje celkovou délku, tedy i s délkou předpony, všech identifikátorů pro řešení simulovaných a skutečných krizových situací.

Způsob ovládání

Po vyplnění formuláře uložíte údaje do databáze stiskem tlačítka Uložit nebo pomocí Enter.

Pokud jste se spletli, je možné ještě před uložením stornovat zadávání záznamu pomocí klávesy Esc nebo pomoci myši stisknout Obnovit.