Přehled budov a areálů

 

Přehled budov a areálů

 

Kde najít

Ve volbě Budovy a areály v hlavní stromové nabídce v části Prostory.

Účel

Představuje přehled všech budov a areálů pro celý uzel. Slouží pro evidenci budov a areálů, které mohou mít vztah ke krizovému plánu. Představuje dále adresní místo pro další prostorové objekty, jako jsou sklady a pracoviště. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na Formulář budov a areálů .

Ukázka obrazovky

budovy_tree

Význam jednotlivých prvků

Ident.budovy - jedinečné textové označení budovy nebo areálu.

Název budovy (areálu) - název budovy nebo areálu, je zobrazen jako název ve větvi ve struktuře budov.

Adresa - adresa budovy nebo areálu.

Obec s r.p. - název obce s rozšířenou působností, kde se areál nebo budova nachází.

Využití budovy (areálu) - jednořádkový popis využití budovy.

Zkr.budovy - zkratka budovy.

Obec - název obce.

PSČ - PSČ obce.

Ulice - ulice obce.

Souřadnice - jestli má mapový objekt souřadnice.

Ident.map.obj. - identifikátor mapového bodu.

Název mapového bodu - název mapového bodu.

Max. počet osob - maximální počet osob, které se mohou v budově nebo areálu vyskytovat.

Počet bydl. osob - počet bydlících osob v budově nebo areálu.

Počet prac. osob - počet pracujících osob v budově nebo areálu.

Počet dalš. osob - počet dalších osob v budově nebo areálu.

Kap.zdrav. - celková možná zdravotnická kapacita v osobách.

Kap.ubyt. - celková možná ubytovací kapacita v osobách.

Kap.strav. - celková možná stravovací kapacita v osobách.

Název organizace vlastníka - název majitele budovy.

Organizace zpracovatele - organizace zpracovatele, v jehož kompetenci je budova.

Příjmení a jméno - odpovědná osoba zpracovatele.

Ident.os. - identifikátor odpovědné osoby zpracovatele.

Je žel.dopr.? - je-li uvedeno "A", je k budově nebo areálu přivedena železniční doprava.

Způsob ovládání

Mapa - v případě, že existuje napojení na mapový objekt, otevře mapu, najde budovu (areál) a zobrazí ji v mapě.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.