Přehled

 

Přehled

 

Způsob ovládání:

Pro pohyb po záznamech můžete použít zkracovací klávesy. Stisk Alt+PageUp způsobí posun na předchozí záznam, Alt+PageDown posun na následující záznam, Alt+Home posun na první záznam, Alt+End posun na poslední záznam.

Záznam vložíte stiskem Alt+Insert nebo kliknutím myši na Přidat. Pokud jsou písmena této volby šedivé, tedy nejsou černé, není tato volba aktivní a nelze ji proto použít.

Záznam vymažete stiskem Alt+Delete nebo kliknutím myši na Smazat. Volba je aktivní pouze tehdy, je-li nastaven ukazatel záznamů na některém z řádků. Jinými slovy, pokud chcete tuto volbu použít a přitom žádný záznam není označen, implicitně modrým pruhem, je nutné klapnout myší na řádek požadovaný ke smazání. Pokud i potom nedojde k aktivaci volby, není možné tuto volbu v daném formuláři použít. V případě stisku Shift+Šipka nahoru či Shift+Šipka dolů lze označit najednou více záznamů a provést odstranění více záznamů najednou.

Na podrobné údaje k záznamu, případně na úpravu údajů na záznamu, se lze dostat stiskem klávesy Enter, klinutím myši na Detail nebo dvojitým kliknutím myši na požadovaný záznam. Volba Detail je aktivní pouze tehdy, je-li nastaven ukazatel záznamů na některém z řádků. Jinými slovy, pokud chcete tuto volbu použít a přitom žádný záznam není označen, implicitně modrým pruhem, je nutné klapnout myší na řádek požadovaný k zobrazení podrobných informací. Pokud i potom nedojde k aktivaci volby, není detailní zobrazení, případně úprava záznamu k dispozici.

Pro některé přehledy je k dispozici volba Vyhledat. Tato volba umožňuje otevřít vyhledávací formulář, ve kterém je možné zadat vyhledávací kritéria pro výběr zobrazených záznamů.

Pro znovu načtení údajů z databáze použijte klávesu F5.

Záznamy je možné třídit podle sloupců nebo dočasně odstraňovat sloupce z přehledu tak, že klapnete levým tlačítkem myši s kursorem nastaveným na nadpis sloupce.

Změnu pořadí sloupců lze také provádět pohybem myši při stisku jejího levého tlačítka nad vybraným sloupcem (drag & drop).

Pokud je aktivní volba Tisk... v menu Soubor, je k dispozici jedna nebo více tiskových sestav.

Pokud je aktivní volba Export do MS Excel v menu Soubor, je možné zobrazené údaje přenést do programu MS Excel. V případě, že bude na přehledu označen více než jeden řádek, budou do MS Excel přeneseny pouze označené řádky.

Pokud je označeno více řádků, zobrazí se na spodním řádku informace, kolik je vybraných řádků.

Volbou Konec v menu Soubor lze ukončit celý program.

V menu Záznamy najdete všechny zkracovací klávesy pro ovládání záznamů.

Poznámka:

Prakticky ve všech přehledech jsou na konci přehledu zobrazeny sloupce Datum aktualizace, ve kterém jsou uloženy datum a čas poslední změny na záznamu a Osoba aktualizace, ve kterém je uloženo jméno (login) osoby, která naposledy záznam změnila.