Katalogy

 

Katalogy

 

Kapitola obsahuje popis základních katalogů. Lze v ní nalézt následující články:

Přehled obrázků

Obrázek

Přehled věcných prostředků

Formulář věcného prostředku

Přehled služeb

Formulář služby

Přehled smluv

Formulář smlouvy

Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize

Opatření pro Národní systém reakce na krize

Zkratky

Skupiny obrázků

Měrné jednotky

Věcné užití

Klasifikace produkce CZ-CPA

Nomenklatura