Zkratky

 

Zkratky

 

Kde najít

Ve volbě Zkratky v hlavní stromové nabídce v části Katalogy.

Účel

Seznam zkratek slouží pro rychlou orientaci ve zkratkách používáných při tvorbě katalogových listů.

Ukázka obrazovky

zkr_formlist

Význam jednotlivých prvků

Zkratka - zkrácené označení pojmu nebo názvu.

Význam zkratky - vysvětlení pojmu nebo zkracovaný název.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Půlený formulář.