Opatření pro Národní systém reakce na krize

 

Opatření pro Národní systém reakce na krize

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu na seznamu opatření pro Národní systém reakce na krize.

Účel

Formulář slouží pro změny údajů opatření pro Národní systém reakce na krize.

Ukázka obrazovky

tpopa_form

Význam jednotlivých prvků

Číslo opatření - číselný identifikační kód opatření.

Schvaluje, nařizuje - statutární zástupce ústředního správního úřadu, orgánu územní samosprávy nebo jiného orgánu či instituce s celorepublikovou, krajskou nebo obecní působností, který je oprávněn provedení opatření nařídit nebo schválit.

Popis opatření - stručný popis obsahu a zaměření opatření.

Zprac.kat.listu - zpracovatel odpovědný za zpracování katalogového listu.

Provádí - výčet ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy či institucí s celorepublikovou působností a územně správních úřadů, do jejichž působnosti organizace přípravy nebo realizace opatření spadá.

Spolupracuje - výčet spolupracujících ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy či institucí s celorepublikovou působností a územně správních úřadů, do jejichž působnosti organizace přípravy nebo realizace opatření spadá.

Právní normy - výčet právních norem, na základě kterých je realizace opatření schvalována, organizována a realizována.

Stav - přehled krizových stavů, při kterých se opatření realizují, zahájení realizace opatření není podmíněna vyhlášením krizového stavu, NSDH označuje nouzový stav v devizovém hospodářství, SNE označuje stav nouze v energetice, SRN označuje stav ropné nouze, SN označuje stav nebezpečí, NS označuje nouzový stav, SOS označuje stav ohrožení státu a VS označuje válečný stav; neuvedení žádného kódu označuje, že realizace opatření není spojena s vyhlášením krizových stavů.

NCRS - NCRS - NATO Systém reakce na krize (NATO Crisis Response System). Předem stanovené činnosti určené ke zdokonalení připravenosti, zvýšení ochrany, nebo zahájení činností v reakci na širokou škálu možných krizí, včetně hrozeb vycházejících z terorizmu platné v rámci celé NATO.

Poznámka - poznámka k opatření NSRK. Při tvorbě dokumentu lze vybírat záznamy podle textu z poznámky.

Poř. - pořadové číslo opatření, umožňuje správně třídit v sestavách.

Skup. - označení skupiny, umožňuje podle skupiny v sestavách vybírat opatření.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.