Železniční most

 

Železniční most

 

Kde najít

Zobrazíte Přehled železničních mostů v hlavní stromové nabídce v části Datová základna uzlu/Infrastruktura/Železniční mosty. Formulář bude zobrazen potvrzením tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář slouží k přesnému popisu železničního mostu a k evidenci jeho parametrů.

Ukázka obrazovky

infra_mosty_form

Význam jednotlivých prvků

Údaje o železničním mostu

Název mostu – přesný název železničního mostu.

Číslo mostu – číselné označení železničního mostu.

Číslo úseku – identifikační číslo úseku, na kterém se most nachází. Kliknutím na symbol tří teček se zobrazí Přehled traťových úseků.

Z – název dopravny, kde úsek začíná.

Do – název dopravny, kde úsek končí.

O úseku více – kliknutím se zobrazí detailní informace o úseku.

Poloha začátku (km) – vzdálenost počátku železničního mostu od počátečního bodu úseku.

Délka mostu (m) – délka železničního mostu v metrech.

Délka přemostění (m) – délka přemostění železničního mostu v metrech.

Počet polí – počet polí železničního mostu.

Počet pilířů – počet pilířů železničního mostu.

Počet opěr – počet opěr železničního mostu.

Poznámka – textová poznámka k železničnímu mostu.

Název map. bodu – název mapového bodu, který představuje souřadnice železničního mostu na mapě. Klinutím na symbol tří teček lze vyvolat přehled všech již zadaných mapových bodů. Zadáním části názvu map. objektu a po opuštění tohoto pole se nabídne seznam všech mapových objektů začínajících na zadaný řetězec znaků.

O map.objektu více – po kliknutí se zobrazí podrobnější údaje o mapovém objektu.

Zobrazit v mapě - v případě, že existuje napojení na mapový objekt, otevře mapu, najde železniční most a zobrazí ho v mapě.

Mostní pole

Číslo pole – číslo mostního pole.

Délka (m) – délka mostního pole uvedená v metrech.

Charakteristika – textové pole pro zapsání charakteristiky mostního pole.

Tlačítko Nová pole – stiskem tohoto tlačítka lze přidat k železničnímu mostu další pole.

Pilíře

Číslo pilíře – číslo mostního pilíře.

Výška (m)– výška mostního pilíře uvedená v metrech.

Charakteristika – textové pole pro zapsání charakteristiky mostního pilíře.

Druh materiálu – textové pole pro specifikaci použitého materiálu.

Tlačítko Nový pilíř – stiskem tohoto tlačítka lze přidat k železničnímu mostu další pilíř.

Opěry

Číslo opěry – číslo mostní opěry.

Výška (m)– výška mostní opěry uvedená v metrech.

Charakteristika – textové pole pro zapsání charakteristiky mostní opěry.

Druh materiálu – textové pole pro specifikaci použitého materiálu.

Tlačítko Nová opěra – stiskem tohoto tlačítka lze přidat k železničnímu mostu další opěru.

Další vazby

Seznam rizikových míst - zobrazí přehled všech rizikových míst, tedy míst vzniku mimořádných událostí, které mají stejný mapový objekt jako má železniční most. Je tak možné zobrazit riziková místa vztažená k železničnímu mostu.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.