Přehled traťových úseků

 

Přehled traťových úseků

 

Kde najít

Ve volbě Traťové úseky v hlavní stromové nabídce v části Železnice.

Účel

Tento seznam zobrazuje přehled všech traťových úseků evidovaných v systému. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář Traťový úsek.

Ukázka obrazovky

infra_useky_list

Význam jednotlivých prvků

Číslo úseku – identifikační číslo traťového úseku.

Z dopravny – název dopravny, kde traťový úsek začíná.

Do dopravny – název dopravny, kde traťový úsek končí.

Délka (m) – délka traťového úseku v metrech.

GVD – číslo grafikonu vlakotvorné dopravy.

Počet kolejí – počet kolejí na traťovém úseku.

Číslo tratě – číslo tratě, na které se traťový úsek nachází.

Číslo vlečky – identifikační číslo vlečky.

Pořadí – číslo pořadí úseku v rámci tratě.

Poznámka – textová poznámka k traťovému úseku.

Je zakázána? – stavové pole, které slouží pro výměnný přenos dat se systémem SENA. V případě, že je zobrazeno písmeno A, bude do IS SENA přenesena informace o tom, že tento traťový úsek je vyloučen z provozu.

Je zákaz zrušen? – stavové pole, které slouží pro výměnný přenos dat se systémem SENA. V případě, že je zobrazeno písmeno A, bude do IS SENA přenesena informace o tom, že tento traťový úsek je zprovozněn.

Souřadnice? – při zobrazeném písmenu A má traťový úsek přidělen mapový bod včetně zadaných souřadnic.

Ident.map.obj. – identifikátor mapového objektu přiřazeného traťovému úseku.

Název map. bodu – název mapového bodu přiřazeného traťovému úseku.

Způsob ovládání

Mapa - v případě, že existuje napojení na mapový objekt, otevře mapu, najde traťový úsek a zobrazí ho v mapě.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.