Přehled aktivačních kódů pro řešení

 

Přehled aktivačních kódů pro řešení

 

Kde najít

Pod volbou Aktivační kódy pro řešení ve stromovém menu Dispečer -> Aktivace.

Účel

Přehled aktivačních kódů pro řešení je seznam kódů, po jehož zvolení, ať už vzdáleném nebo lokálním, bude aktivováno vybrané opatření z krizového plánování a bude zaslán seznam úkolů s aktuálními časy osobám, které se účastní jako zdroje sil řešení krizové situace podle tohoto opatření. Úkoly jsou zaslány ve formě emailů a SMS zpráv a mohou být přijímány speciálním programem pro vzdálené sledování úkolů s názvem KISDIS Úkoly. Tento program je určen pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Zároveň je možné zaslat těmto osobám předem definovanou zprávu. Zprávu je možné zasílat na email nebo na mobilní telefon ve formě SMS.

Po zvolení tlačítka Aktivovat řešení spustíte průvodce, pomoci kterého provedete místní aktivaci řešení podle aktivačního kódu aktivního záznamu. Vzdálenou aktivaci řešení můžete provést pomoci SMS nebo pomoci speciálního programu KISDIS Aktivace určeného pro mobilní telefony s operačním systémem Android.

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář aktivačního kódu pro řešení.

Ukázka obrazovky

vzdkod_res_list

Význam jednotlivých prvků

Aktiv. kód - jedinečné identifikační označení aktivačního kódu pro řešení.

Název aktiv. kódu - jedinečné popisné označení aktivačního kódu pro řešení.

Text zprávy - text pro vyrozumění.

Opatření - název opatření, které se použije při aktivaci jako opatření pro řešení krizové situace.

Ident. opatření - identifikátor opatření, které se použije při aktivaci jako opatření pro řešení krizové situace.

Začátek řešení - v případě že je vyplněno, stanoví počátek řešení situace, pokud není, použije se pro čas začátku řešení aktuální čas v době aktivace.

Typ události - dělení řešení krizových situací nebo řešení mimořádných událostí na simulované a skutečné.

Název organizace zpracovatele - název organizace zpracovatele, ke kterému patří zvolené opatření.

Název zpracovatele - název zpracovatele, ke kterému patří zvolené opatření.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.