Aktivační kód pro řešení

 

Aktivační kód pro řešení

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu na přehledu aktivačních kódů pro řešení.

Účel

Formulář je určen pro zadání informací definující jeden aktivační kód pro řešení. Aktivační kód pro řešení je kód, po jehož zvolení, ať už vzdáleném nebo lokálním, bude aktivováno vybrané opatření z krizového plánování a bude zaslán seznam úkolů s aktuálními časy osobám, které se účastní jako zdroje sil řešení krizové situace podle tohoto opatření. Úkoly jsou zaslány ve formě emailů a SMS zpráv a mohou být přijímány speciálním programem pro vzdálené sledování úkolů s názvem KISDIS Úkoly. Tento program je určen pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Zároveň je možné zaslat těmto osobám předem definovanou zprávu. Zprávu je možné zasílat na email nebo na mobilní telefon ve formě SMS.

Po zvolení tlačítka Aktivovat řešení spustíte průvodce, pomoci kterého provedete místní aktivaci řešení podle aktivačního kódu aktivního záznamu. Vzdálenou aktivaci řešení můžete provést pomoci SMS nebo pomoci speciálního programu KISDIS Aktivace určeného pro mobilní telefony s operačním systémem Android.

Ukázka obrazovky

vzdkod_res_form

Význam jednotlivých prvků

Ident. aktiv. kódu - jedinečné identifikační označení aktivačního kódu pro řešení.

Název aktiv. kódu - jedinečné popisné označení aktivačního kódu pro řešení.

Text zprávy - text pro vyrozumění, nemusí být vyplněn. Pak se vyrozumění nezasílá.

Název opatření - název opatření, které se použije při aktivaci jako opatření pro řešení krizové situace.

Ident. opatření - identifikátor opatření, které se použije při aktivaci jako opatření pro řešení krizové situace.

O opatření více - přepnutí do formuláře Opatření, kde jsou další údaje k opatření.

Datum začátku a Čas začátku - v případě že je vyplněno, stanoví počátek řešení situace, pokud není, použije se pro čas začátku řešení aktuální čas v době aktivace.

Simulovaná a skutečná mimořádná událost - dělení řešení krizových situací nebo řešení mimořádných událostí na simulované a skutečné.

Aktivovat řešení - zvolením bude provedena místní aktivace řešení.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.