Přehled provedených aktivací

 

Přehled provedených aktivací

 

Kde najít

Pod volbou Provedené aktivace ve stromovém menu Dispečer -> Aktivace.

Účel

Přehled provedených aktivací představuje historii aktivovaných vyrozumění nebo aktivovaných řešení. Umožňuje zjistit v jakém stavu jsou jednotlivé aktivace a časy různých změn stavů aktivace. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář provedené aktivace.

Ukázka obrazovky

vzdakt_list

Význam jednotlivých prvků

Aktivace - jedinečný identifikátor provedené aktivace.

Typ aktivace - rozdělení provedených aktivací na vyrozumění a řešení.

Stav aktivace - označení stavu, ve kterém se provedená aktivace nachází.

Místní ? - rozdělení aktivací na místní a vzdálené.

Aktivováno - čas, kdy byla aktivace provedena.

Potvrzení přijato - čas, kdy bylo přijato potvrzení při vzdálené aktivaci.

Potvrzení odesláno - čas, kdy bylo odesláno potvrzení při vzdálené aktivaci.

Vloženo - čas, kdy byl vložen záznam o provedené aktivaci do databáze.

Aktiv. kód - jedinečné identifikační označení aktivačního kódu pro vyrozumění nebo řešení.

Název aktiv. kódu - jedinečné popisné označení aktivačního kódu pro vyrozumění nebo řešení.

Aktivoval - název osoby, která provedla aktivaci.

Aktivoval mobil - číslo mobilního telefonu, ze kterého byla aktivace provedena.

Text zprávy - text zaslaného vyrozumění.

Název události - název řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události.

Ident. události - identifikátor řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události.

Začátek řešení - datum začátku řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události. V případě neuvedení je začátkem řešení čas aktivace.

Typ události - dělení řešení krizových situací nebo řešení mimořádných událostí na simulované a skutečné.

Název řešitele - název řešitele, ke kterému patří řešená krizová situace nebo řešená mimořádná událost.

Název organizace řešitele - název organizace řešitele, ke kterému patří řešená krizová situace nebo řešená mimořádná událost.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.