Provedená aktivace

 

Provedená aktivace

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu na přehledu provedených aktivací.

Účel

Formulář zobrazuje informace o jedné provedené aktivaci vyrozumění nebo řešení. Umožňuje zjistit v jakém stavu je aktivace a časy různých změn stavů aktivace. Umožňuje zobrazení dalších informací souvisejících s provedenou aktivací, jako je přehled přijatých a zaslaných zpráv k aktivaci nebo přehled zaslaných úkolů a přijatých plnění úkolů pro řešení krizové situace.

Ukázka obrazovky

vzdakt_form

Význam jednotlivých prvků

Aktivace - jedinečný identifikátor provedené aktivace.

Typ - rozdělení provedených aktivací na vyrozumění a řešení.

Stav aktivace - označení stavu, ve kterém se provedená aktivace nachází.

Místní aktivace? - rozdělení aktivací na místní a vzdálené.

Aktivováno - čas, kdy byla aktivace provedena.

Potvrzení přijato - čas, kdy bylo přijato potvrzení při vzdálené aktivaci.

Potvrzení odesláno - čas, kdy bylo odesláno potvrzení při vzdálené aktivaci.

Vloženo - čas, kdy byl vložen záznam o provedené aktivaci do databáze.

Aktivační kód - jedinečné identifikační označení aktivačního kódu pro vyrozumění nebo řešení.

Název aktivačního kódu - jedinečné popisné označení aktivačního kódu pro vyrozumění nebo řešení.

O aktivačním kódu více - přepnutí na formulář aktivačního kódu pro vyrozumění nebo pro řešení.

Aktivoval - název osoby, která provedla aktivaci.

Aktivoval mobil - číslo mobilního telefonu, ze kterého byla aktivace provedena.

Text vyrozumění - text zaslaného vyrozumění.

Název události - název řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události.

Ident. události - identifikátor řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události.

O události více - přepnutí do formuláře Řešení mimořádné události, kde jsou k dispozici další údaje k řešení situace.

Začátek - datum začátku řešení krizové situace nebo řešení mimořádné události. V případě neuvedení je začátkem řešení čas aktivace.

Simulovaná a Skutečná mimořádná události - dělení řešení krizových situací nebo řešení mimořádných událostí na simulované a skutečné.

Přijaté zprávy - přepnutí na přehled přijatých zpráv v souvislosti s aktivací.

Zaslané zprávy - přepnutí na přehled zaslaných zpráv v souvislosti s aktivací.

Zaslané úkoly - přepnutí na přehled zaslaných úkolů v souvislosti s aktivací.

Přijatá plnění úkolů - přepnutí na přehled přijatých plnění úkolů v souvislosti s aktivací.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.