Přehled kapitol dokumentů

 

Přehled kapitol dokumentů

 

Kde najít

Ve volbě Vyhledat - Dokumenty krizového plánování - Kapitoly dokumentů.

Účel

V přehledu kapitol dokumentů je možné zobrazit kapitoly různých dokumentů. To umožňuje vyhledávat a porovnávat kapitoly napříč dokumenty. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář Kapitola dokumentu.

Ukázka obrazovky

kpobj_list

Význam jednotlivých prvků

Název uzlu - název organizace zpracovatele.

Název KP - název krizového plánu.

Verze KP - verze krizového plánu.

Název kapitoly dokumentu - název kapitoly používaný jako nadpis kapitoly.

Typ - číselný typ plánu.

Název nadřízené kapitoly dokumentu - nadpis nadřízené kapitoly, tedy první nejbližší vyšší kapitola

Název organizace - název organizace zpracovatele.

Oddělení zpracovatele - název oddělení zpracovatele.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.