Kapitola dokumentu krizového plánování

 

Kapitola dokumentu krizového plánování

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu ve stromovém menu Dokument krizového plánování.

Účel

Umožňuje vazbu mezi dokumentem krizového plánování a datovými údaji. Formulář umožňuje zadat buď formátovaný text, nebo formulář představuje odkaz na příslušnou datovou část, případně je možné ve formuláři zadat datové údaje podle datového typu zvoleného ve vlastnostech dokumentu.

Ukázka obrazovky

popkpobj_form

Význam jednotlivých prvků

Formulář vždy obsahuje možnost zadat formátovaný text a to buď přímo na formuláři nebo po volbě Text před datovou částí a nebo po volbě Text po datové části. Ke každé kapitole lze napsat komentář volbou Komentář, který se do dokumentu MS Word negeneruje. Ostatní prvky jsou závislé na typu použitého formuláře.

Způsob ovládání

V horním menu je volba MS Word, ze které lze přímo generovat MS Word dokument nebo jít na vlastnosti kapitoly dokumentu. Vlastnosti kapitoly je možné také zobrazit stiskem tlačítka Vlastnosti no spodní ovládací liště.

Při posunu pomoci posunovacích příkazů se budou automaticky ke kapitolám zobrazovat vhodné formuláře pro datový typ kapitoly.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.