Vlečka

 

Vlečka

 

Kde najít

Zobrazíte Přehled vleček v hlavní stromové nabídce v části Datová základna uzlu/Infrastruktura/Vlečky. Formulář bude zobrazen potvrzením tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu.

Účel

Formulář slouží k přesnému popisu vlečky. U každé vlečky je možné si zadat její popis a přiřadit k ní obrázky a traťové úseky.

Ukázka obrazovky

infra_vlecky_form

Význam jednotlivých prvků

Údaje o vlečce

Číslo – identifikační číslo vlečky.

Název – název vlečky.

Vlastník vlečky – název vlastníka vlečky. Kliknutím na symbol tří teček lze vyvolat přehled všech již zadaných organizací v systému. Zadáním části názvu vlastníka a po opuštění tohoto pole se nabídne seznam všech organizací začínajících na zadaný řetězec znaků.

O vlastníku více – po kliknutí se zobrazí podrobnější údaje o vlastníku vlečky.

Uživatel vlečky – název uživatele vlečky. Kliknutím na symbol tří teček lze vyvolat přehled všech již zadaných organizací v systému. Zadáním části názvu uživatele a po opuštění tohoto pole se nabídne seznam všech organizací začínajících na zadaný řetězec znaků.

O uživateli více – po kliknutí se zobrazí podrobnější údaje o uživateli vlečky.

Poznámka – textová poznámkové pole k vlečce.

Zobrazit v mapě - v případě, že existuje napojení na mapový objekt, otevře mapu, najde vlečku a zobrazí ji v mapě.

Záložka Popis

Popis – neomezené textové pole pro zápis informací o vlečce. Text se dá formátovat pomocí prvků umístěných v horní liště.

Záložka Obrázky

Název obrázku – zde lze zadat obrázek pomocí názvu. Kliknutím na symbol tří teček lze vyvolat přehled všech obrázků již zadaných v systému. Zadáním části názvu obrázku a po opuštění tohoto pole se nabídne seznam všech obrázků začínajících na zadaný řetězec znaků.

O obrázku více – po kliknutí se zobrazí podrobnější údaje o aktuálním obrázku.

Ident.obrázku – zde lze zadat obrázek pomocí identifikátoru. Kliknutím na symbol tří teček lze vyvolat přehled všech obrázků již zadaných v systému. Zadáním části identifikátoru obrázku a po opuštění tohoto pole se nabídne seznam všech obrázků začínajících na zadaný řetězec znaků.

Pořadí obrázku – číslo udávající pořadí obrázku. Dle tohoto čísla jsou pak obrázky seřazeny v levém spodním okně formuláře.

Znaménka - a + umožňují zmenšování a zvětšování obrázku v náhledovém okně v pravé spodní části formuláře.

Nový obrázek – toto tlačítko slouží pro přidání dalších obrázků do seznamu.

Záložka Úseky

O úseku více – po kliknutí se zobrazí podrobnější údaje o aktuálně vybraném traťovém úseku.

Nový úsek – toto tlačítko slouží pro přidání dalších traťových úseků.

Záložka Dokumenty

Název dokumentu - doprovodný název uloženého pdf dokumentu.

Pořadí dokumentu - pořadové číslo pdf dokumentu v rámci vlečky.

Pozn. k dokumentu - upřesnění k pdf dokumentu.

Nový dokument - toto tlačítko slouží pro přidání dalšího záznamu o pdf dokumentu.

Záložka Dokumenty pod seznamem pdf dokumentů

Vložit pdf dokument - toto tlačítko slouží pro vložení pdf souboru ze souborového systému do KISKAN.

Zobrazit pdf dokument - toto tlačítko slouží pro zobrazeni pdf souboru.

Odstranit pdf dokument - toto tlačítko slouží pro odstranění pdf souboru z KISKAN.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.