Charakteristika KISKAN

KISKAN je krizový informační systém ukládající všechny informace do jedné databáze. Je určen pro krizové řízení a zabezpečení kontinuity podnikání.

KISKAN umožňuje zpracování krizových plánů, havarijních plánů a plánů krizové připravenosti. Zabezpečuje výměnu informací o připravenosti na řešení krizových situací a mimořádných událostí mezi nezávislými subjekty.

KISKAN je prostředí pro zpracování informací v souladu s ustanoveními zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení, zákona č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a jejich prováděcích právních předpisů.

KISKAN podporuje následující procesy krizového řízení:

 •  posuzování rizik,
 •  plánování opatření,
 •  přípravu zdrojů,
 •  vytváření dokumentace,
 •  zasílání vyrozumění a sledování hlášení,
 •  místní i vzdálené automatizované řešení krizových situací.

Základní vlastnosti KISKAN

KISKAN obsahuje širokou sadu funkcí pro podporu procesů krizového řízení. K hlavním funkcím KISKAN patří:

 •  synchronizace informací ze vzdálených a nezávislých databází KISKAN,
 •  integrace všech informací pro krizové řízení do jedné relační databáze,
 •  likvidace redundance dat díky vazbám a jedinečnosti,
 •  zpracování přehledu možných zdrojů rizik,
 •  vytváření analýzy ohrožení a analýzy vzniku mimořádných událostí,
 •  evidence zdravotnických, ubytovacích a stravovacích kapacit,
 •  vedení přehledu spojení na subjekty krizového řízení,
 •  plánování sil a prostředků,
 •  příprava strukturovaných opatření,
 •  výpočet různých variant proveditelnosti opatření,
 •  optimalizace řízení krizových situací pomoci metody CPM,
 •  okamžitá a bilanční analýza sil a prostředků pro krizové situace,
 •  automatizované generování dokumentů,
 •  podpora pro zobrazování a vkládání objektů do mapových podkladů,
 •  testování opatření na simulovaných krizových situacích,
 •  sledování a dokumentování průběhu krizové situace,
 •  evidence, inventura a náklady prostředků využitých na krizové situace,
 •  upřesnění plánovaných opatření na základě zkušeností s krizovou situací,
 •  vytvoření SMS centra pro rozesílání vyrozumění a příjem hlášení,
 •  sledování GPS pozic a tras mobilních zdrojů v reálném čase,
 •  vytvoření dispečerského centra pro automatizované a vzdálené řízení krizových situací,
 •  vzdálená a místní aktivace řešení krizové situace podle aktivačního kódu,
 •  vzdálené zadávání úkolů a sledování jejich plnění v reálném čase,
 •  automatizovaná aktualizace plánu řešení krizové situace podle stavu úkolů,
 •  další zpracování dat v Microsoft Excel a v Microsoft Word,
 •  integrace s jinými informačními systémy přes výměnný formát dat XML,
 •  zabezpečení výměny dat elektronickým podpisem a šifrováním,
 •  kompatibilita s KISKAN SSHR,
 •  zpětná datová kompatibilita se všemi přechozími verzemi.

Informace uchovávané v KISKAN

KISKAN ukládá do databáze následující typy informací:

 • Kontaktyorganizace, osoby.
 • Prostorybudovy, pracoviště, sklady.
 • Katalogyobrázky, smlouvy.
 • Zdrojesíly, prostředky, služby.
 • Evidenceúčetní položky, příjmy, výdeje, předávací protokoly.
 • Železniceželezniční dopravny, úseky, tunely, mosty, tratě, vlečky.
 • Rizikapříčiny, důsledky, riziková místa.
 • Mapymapové objekty, mapové zákresy.
 • Hlášenísituační šablony a situační parametry.
 • Plányohrožení, opatření, postupy, úkoly.
 • Normydefinice a výpočty proveditelnosti.
 • Dokumentymodely dokumentů.
 • Krizeřešení simulovaných a skutečných situací.
 • Komunikacehlášení, vyrozumění.
 • Lokalizaceaktuální polohy, trasy zdrojů.
 • Dispečerprovedené aktivace, zaslané úkoly, přijatá plnění úkolů.