Statistika zpráv podle kontaktů

 

Statistika zpráv podle kontaktů

 

Kde najít

Pod volbou Statistika zpráv podle kontaktů ve stromovém menu Dispečer -> Zprávy.

Účel

Zobrazuje statistiku odeslaných a přijatých zpráv podle jednotlivých kontaktů. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na přehled Spojený přehled zpráv, ve kterém budou zobrazeny pouze zprávy vybraného kontaktu.

Ukázka obrazovky

gsm_zpravysta_list

Význam jednotlivých prvků

Kontakt – textové označení příjemce nebo odesílatele zprávy.

Ident.os. – identifikátor osoby v rámci organizace kontaktu.

Název organizace – název organizace kontaktu.

Spojení – spojení na kontakt.

Typ zprávy – pro přijaté zprávy 'PRI', pro odeslané zprávy 'ODE'.

Počet zpráv – celkový počet zpráv pro kontakt a typ zprávy.

První zpráva – datum a čas první zprávy.

Poslední zpráva – datum a čas poslední zprávy.

Způsob ovládání

Další podrobnější popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.