Detail hlášení

 

Detail hlášení

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu na přehledu vyrozumění.

Účel

Zobrazuje detailně všechny údaje k přijaté zprávě.

Ukázka obrazovky

gsm_zpravypri_form

Význam jednotlivých prvků

Datum přijetí – datum přijetí zprávy službou KISKAN Server.

Pořadí – v případě dlouhé SMS pořadové číslo SMS, jinak 1.

Počet – v případě dlouhé SMS celkový počet krátkých SMS v dlouhé SMS, jinak 1.

Ident.zprávy – identifikační číslo přijaté zprávy.

Celý text - v případě dlouhé SMS celý spojený text, jinak krátký normální text.

Krátký text – text krátké SMS.

Spojení – spojení, ze kterého byla zpráva zaslána.

Odesílatel – v případě, že spojení je uvedeno v databázi KISKAN, textová identifikace odesílatele.

Datum odeslání – datum odeslání zprávy telekomunikačním poskytovatelem.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.