Přehled variant proveditelnosti opatření

 

Přehled variant proveditelnosti opatření

 

Kde najít

Ve volbě Proveditelnost opatření pod volbou Krizové plánování v hlavní stromové nabídce.

Účel

V přehledu variant proveditelnosti je možné najít všechny provedené výpočty k jednotlivým konfiguracím opatření. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím klávesy Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář Varianta proveditelnosti opatření. Tento formulář můžete také vyvolat myší a to jestliže kliknete dvakrát levým tlačítkem myši na požadovanou variantu v přehledu.

Ukázka obrazovky

opapro_list

Význam jednotlivých prvků

Název zpracovatele - název organizace zpracovatele.

Ident. var. - identifikátor varianty.

Název varianty proveditelnosti - jedinečné textové označení varianty.

Typ výpočtu - typ výpočtu "Celkem z maximálního množství" označuje variantu výpočtu bez ohledu na sklad a z maximálně dostupného množství, typ výpočtu "Celkem z aktuálního množství" označuje variantu bez ohledu na sklad a z aktuálně dostupného množství, typ výpočtu "Po skladech z maximálního množství" označuje variantu, při které se výpočet provádí s ohledem a po jednotlivých skladech z maximálního množství a konečně typ výpočtu "Po skladech z aktuálního množství" označuje variantu, při které se výpočet provádí s ohledem a po jednotlivých skladech z aktuálně dostupného množství .

Vypočítáno - součet vypočtených hodnot z jednotlivých opatření.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.