Přehled ohrožení

 

Přehled ohrožení

 

Kde najít

Ve volbě Ohrožení v hlavní stromové nabídce v části Krizové plánování.

Účel

Přehled ohrožení udržuje seznam všech předpokládaných mimořádných událostí. Je implicitně tříděn podle celkové míry rizika. Představuje výstup procesu analýzy rizik. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na zadávací formulář ohrožení.

Ukázka obrazovky

ohrozeni_list

Význam jednotlivých prvků

Název ohrožení - jedinečné textové označení ohrožení.

Ident. ohrož. - jedinečný identifikátor ohrožení.

Typový plán - státem definovaný typový plán.

Název místa vzniku - textové označení oblasti nebo místa, kde ohrožení působí.

Název skupiny ohrožení - zatřídění ohrožení do skupiny ohrožení.

Hodnocení rizika -  slovní ohodnocení rizika ohrožení.

Index rizika - bezrozměrné číslo vyjadřující hodnotu rizika ohrožení.

Úroveň rizika roční - součet roční úrovně rizika všech důsledků ohrožení.

Úroveň rizika denní - součet denní úrovně rizika všech důsledků ohrožení.

Odhadnutý dopad - součet odhadnutých dopadů všech důsledků ohrožení.

Roční četnost - roční počet výskytů události.

Název roční četnosti - text, charakterizující roční četnost.

Násobící koeficient dopadu - název koeficientu, jehož hodnotou se násobí průměrná velikost dopadu důsledku při přenosu dopadu z číselníku důsledků mimořádných událostí.

Dělící koeficient dopadu - název koeficientu, jehož hodnotou se dělí průměrná velikost dopadu důsledku při přenosu dopadu z číselníku důsledků mimořádných událostí.

Příjm.op. - určuje, jestli bylo na základě analýzy rizik učiněno rozhodnutí přijmout záchranné opatření.

Název záchranného opatření - název záchranného opatření určeného pro ohrožení.

Ident.opatření - identifikátor výše uvedeného opatření.

Max. počet osob - maximální počet osob, které mohou být zdrojem rizika ohroženy.

Počet bydl. osob - počet bydlících osob, které mohou být zdrojem rizika ohroženy.

Počet prac. osob - počet pracujících osob, které mohou být zdrojem rizika ohroženy.

Počet dalš. osob - počet dalších osob, které mohou být zdrojem rizika ohroženy.

Počet ohrožených budov (areálů) - počet ohrožených budov nebo areálů v místě vzniku mimořádné události ohroženy.

Ohrožená plocha [m2] - velikost ohrožené plochy v místě vzniku mimořádné události ohroženy.

Krit. infr. - označuje, zda místo vzniku ohrožení představuje kritickou infrastrukturu.

Souřadnice plocha - jestli má mapová plocha představující ohroženou oblast souřadnice.

Ident.map.plochy - identifikátor mapové plochy představující ohroženou oblast.

Název mapové plochy - název mapové plochy představující ohroženou oblast .

Příjmení – příjmení odpovědné osoby za ohrožení.

Jméno – jméno odpovědné osoby za ohrožení.

Ident.os. – identifikátor odpovědné osoby za ohrožení.

Způsob ovládání

Pomocí tlačítka Přepočítat se přepočítají na všech ohroženích v uzlu odhadnuté velikosti dopadů a hodnocení rizik. Jestliže byla pro důsledek v číselníku důsledků mimořádných událostí vyplněna odhadnuta průměrná velikost dopadu, přenese se tato hodnota do pole odhadnutá velikost dopadu na ohrožení. Jestliže je na ohrožení vyplněn násobící a dělící koeficient odhadu dopadu, průměrná velikost dopadu se vynásobí a vydělí  těmito koeficienty.  Pokud existuje název příčiny, který je stejný jako název důsledku, a zároveň není  pro důsledek v číselníku důsledků mimořádných událostí vyplněna odhadnuta průměrná velikost dopadu, přenese se do odhadnuté velikosti dopadu na ohrožení velikost následného dopadu. Následný dopad důsledku je součet všech celkových dopadů ohrožení, ve kterých je název příčiny ohrožení stejný jako název důsledku. Velikost celkových dopadů následných ohrožení je znásobena pravděpodobností, se kterou příčina následné ohrožení způsobí. Jestliže nebyla v důsledcích mimořádných událostí vyplněna odhadnuta průměrná velikost dopadu a současně neexistuje následný dopad, pak se hodnota odhadnuté velikosti dopadu na ohrožení neaktualizuje.

Pomoci tlačítka Mapa, v případě, že mapový objekt má souřadnice, otevře mapu, najde mapový objekt a zobrazí ho v mapě.

Pomocí tlačítka Do paměti uložíte odkaz na záznam ohrožení do paměti. Do paměti lze ukládat pouze odkazy na ohrožení z vlastního uzlu.

Pomocí tlačítka Z paměti zkopírujete ohrožení, na které ukazuje odkaz v paměti uložené pomocí tlačítka Do paměti, do nového ohrožení. Přitom je nutné zadat nový jedinečný název ohrožení.

Další popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.