Vytvoření vyrozumění

 

Vytvoření vyrozumění

 

Kde najít

Pod volbou Vytvořit vyrozumění ve stromovém menu Dispečer -> Zprávy.

Účel

Funkce je určena pro vytvoření krátké zprávy pro vybraný okruh osob. Zpráva je zařazena do fronty, kde čeká na odeslání pomoci služby KISKAN Server.

Ukázka 1. obrazovky

gsm_vytvor_text

Význam jednotlivých prvků

Zadejte text zprávy – do editačního pole zapište text odesílané zprávy. Z důvodu vkládání identifikátorů do SMS zprávy je maximální možná délka jedné SMS 150 znaků. Pokud text přesáhne 150 znaků bude automaticky rozdělen do více SMS. (Max. 9 SMS x 150 znaků).

Další - zobrazí se další zadávací formulář.

Storno – ukončí se zadávání aniž by byla zpráva vytvořena.

Ukázka 2. obrazovky

gsm_vytvor_adresat

Význam jednotlivých prvků

Typ – vyberte typ spojení.

Spojení – číslo spojení, na které se zpráva zašle.

Adresát – textové označení příjemce zprávy.

Ident. osoby – identifikátor osoby v rámci organizace.

Organizace – název organizace adresáta.

Seznam vybraných adresátů – seznam osob, kterým bude zpráva zaslána.

Nový adresát – umožňuje zadat nového adresáta.

Uložit adresáta – umožňuje uložit nového adresáta do seznamu adresátů.

Smazat adresáta – umožňuje smazat jednoho nebo pomocí Shift+Šipka nahoru nebo Shift+Šipka dolů více adresátů.

Vybrat organizace – umožňuje hromadný výběr kontaktů na organizací.

Vybrat osoby – umožňuje hromadný výběr kontaktů na osoby.

Vybrat skupinu KŘ – umožňuje hromadně vybrat kontakty uvedené ve skupině krizového řízení.

Zpět - zobrazí se předchozí zadávací formulář.

Další - zobrazí se další zadávací formulář.

Storno – ukončí se zadávání aniž by byla zpráva vytvořena.

Ukázka obrazovky po volbě Vybrat osoby

gsm_vytvor_najdi

Význam jednotlivých prvků

Název uzlu – umožňuje vybrat uzel pro výběr skupiny KŘ.

Ident. skupiny – pro který identifikátor skupiny KŘ se mají vybrat kontakty.

Název skupiny - pro název skupiny KŘ se mají vybrat kontakty.

Pouze hlavní spojení ? – zařadit do výběru pouze hlavní spojení ?

Pouze krizové spojení ? - zařadit do výběru pouze krizové spojení ?.

E-mail adresu ? - zařadit do výběru e-mail spojení ?.

Spojení na mobilní telefon ? - zařadit do výběru spojení na mobil ?

Spojení na fax - zařadit do výběru faxové spojení ?

Spojení na telefon - zařadit do výběru pevné linky ?

Zpět - zobrazí se předchozí zadávací formulář.

Další - zobrazí se další zadávací formulář.

Storno – ukončí se zadávání aniž by byla zpráva vytvořena.

Ukázka závěrečné obrazovky

gsm_vytvor_konec

Význam jednotlivých prvků

Text zprávy – kontrolní opis vytvářené zprávy.

Seznam vybraných adresátů – kontrolní seznam vybraných příjemců.

Potvrdit přijetí vyrozumění ? – vyžadovat potvrzení o přijetí zprávy adresátem. Předpokládá se zaslání SMS beze změny zpět.

Zpět - zobrazí se předchozí zadávací formulář.

Dokončit – vytvoří se zpráva a zařadí do fronty zpráv.

Storno – ukončí se zadávání aniž by byla zpráva vytvořena.