Další množství

 

Další množství

 

Kde najít

Potvrzením tlačítka Další množství na formuláři zdroje věcného prostředku, případně na formuláři účetní položky.

Účel

Formulář zobrazuje manipulační a pomocné množství zdroje, která jsou automaticky počítány z aktuálního množství a z manipulačních a z pomocných koeficientů uvedených na formuláři prostředku.

Ukázka obrazovky

evid_dalsimno_form

Význam jednotlivých prvků

Identifikace zdroje věcného prostředku

Ident.zdr - identifikační zdroje věcného prostředku číslo zdroje v rámci uzlu. Doporučeno použít inventární číslo.

Název zdroje - jedinečný název zdroje v rámci uzlu.

Typ prostředku - typ, do kterého je prostředek zařazen.

Název prostředku - jedinečné textové označení prostředku.

Uživ.rozliš - uživatelské rozlišení, které umožňuje seskupovat účetní položky.

CZ-CPA - kód klasifikace produkce CZ-CPA.

SKP - klasifikátor zatřídění do SKP.

JKPOV - klasifikátor zatřídění do JKPOV.

Další množství

Množství aktuální - fyzicky přítomné množství.

Množství manipulační - množství vzniklé jako násobek aktuálního množství a manipulačního koeficientu z katalogu prostředků.

Množství pomocné - množství vzniklé jako násobek aktuálního množství a pomocného koeficientu z katalogu prostředků.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.