Úvod

 

Úvod

 

Do úvodu uživatelské příručky byly zařazeny kapitoly, které mají za cíl umožnit čtenáři rychlou orientaci ve vlastnostech systému KISKAN, získat základní přehled o použitých pojmech a získat přehled o významu jednotlivých kapitol. Úvod obsahuje následující kapitoly:

Hlavní vlastnosti

Základní pojmy

Přehled kapitol