Hodnocení rizik

 

Hodnocení rizik

 

Kde najít

Ve volbě Hodnocení rizika v hlavní stromové nabídce v části Rizika.

Účel

Údaje zadané do hodnocení rizik umožňují převést roční úroveň rizika na bodové hodnocení a na slovní hodnocení rizika buď důsledku, ohrožení nebo místa vzniku mimořádné události.

Ukázka obrazovky

riz_hodn_formlist

Význam jednotlivých prvků

Úroveň rizika roční > - riziko bude označeno dále následujícím indexem a slovním hodnocením, jestliže je roční úroveň rizika větší než uvedená hodnota.

Úroveň rizika denní > - riziko bude označeno dále následujícím indexem a slovním hodnocením, jestliže je denní úroveň rizika větší než uvedená hodnota.

Index rizika - bezrozměrné číslo vyjadřující hodnotu rizika.

Hodnocení rizika - Důsledky - slovní ohodnocení rizika pro důsledky.

Hodnocení rizika - Ohrožení - slovní ohodnocení rizika pro ohrožení.

Hodnocení rizika - Místa - slovní ohodnocení rizika pro místa vniku mimořádné události.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Půlený formulář.