Ohrožená oblast a budovy

 

Ohrožená oblast a budovy

 

Kde najít

Po volbě Ohrožená oblast a budovy na formuláři ohrožení nebo volbou tlačítka Detail na přehledu ohrožených a ohrožujících budov.

Účel

Formulář umožňuje zadat mapovou plochu, která představuje ohroženou oblast. Pro tuto ohroženou oblast je možné buď ručně nebo automatizovaně vytvářet seznam ohrožených budov.

Ukázka obrazovky

ohrozeni_bud_form

Význam jednotlivých prvků

Údaje o ohrožení

Název zpracovatele - automaticky se předvyplní název zpracovatele, který nelze změnit.

Typový plán - státem definovaný typový plán.

Ident. ohrožení - jedinečný název ohrožení.

Název ohrožení - úplný jedinečný název ohrožení.

O ohrožení více - odskok do formuláře Ohrožení, kde můžete najít další údaje k ohrožení.

Místo ohrožení - místo nebo oblast vzniku předpokládané mimořádné události.

O místu více - odskok do formuláře Místo vzniku mimořádných událostí, kde můžete nají další údaje k místu vzniku mimořádné události.

Název map.plochy - název mapové plochy, která představuje ohroženou oblast na mapě.

O map.ploše více - zobrazení podrobnějších údajů o mapové ploše.

Zobrazit v mapě - v případě, že existuje napojení na mapovou plochu, otevře mapu, najde ohroženou oblast a zobrazí ji v mapě.

Počet ohrožených bydlících osob - počet bydlících osob, které mohou být v ohrožené oblasti.

Počet ohrožených pracujících osob - počet pracujících osob, které mohou být v ohrožené oblasti.

Počet dalších ohrožených osob - počet dalších osob, které mohou být v ohrožené oblasti.

Počet maximálně ohrožených osob - maximální počet osob, které mohou být v ohrožené oblasti.

Počet ohrožených budov (areálů) - počet ohrožených budov nebo areálů.

Ohrožená plocha [m2] - velikost ohrožené plochy.

Přepočítat počty ohrožených osob v budovách - podle vloženého seznamu budov sečte počty osob uvedených v těchto budovách.

Vytvořit seznam ohrožených budov podle mapové plochy - vytvoří seznam ohrožených budov nacházejících se uvnitř mapové plochy představující ohroženou oblast.

Vytvořit seznam osob nacházejících se v mapové ploše - umožňuje vytvořit seznam osob bydlících a/nebo pracujících v budovách či areálech umístěných v mapové ploše představující ohroženou oblast. Vytvořený seznam osob se uloží do vybrané skupiny krizového řízení. Osobám ve skupině krizového řízení je možné zaslat vyrozumění.

Ohrožené budovy

Název budovy (areálu) - název budovy nebo areálu, které leží v ohrožené oblasti. Při vkládání budovy můžete využít aktuální číselník.

O budově (areálu) více - tato volba přepne na formulář budov a areálů.

Nová budova - tato volba umožní vložit další budovu do seznamu ohrožených budov.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.