Možnosti nasazení systému

 

Možnosti nasazení systému

 

Obecné možnosti nasazení

Pro objasnění různých typů nasazení KISKAN je nutné objasnit pojem, který byl pro účely popisu prostorového rozložení KISKAN zaveden, a tím je uzel. Uzel je základním, samostatně fungujícím, jedinečně identifikovaným prvkem KISKAN, jenž je spojen právě s jednou databází KISKAN. Jeho hlavním významem je jednoznačné určení vlastníka dat při jejich výměně.

Prostředí, ve kterém KISKAN v rámci uzlu pracuje, je možné rozdělit na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří uzly, kde uzel je představován jedním PC. Tedy jde o provoz nesíťový. Druhou skupinu představují uzly, které fungují v rámci lokální sítě. Lokální síť lze ztotožnit s uzlem pouze za podmínky, že na lokální síti je jenom jedna databáze KISKAN. Principiálně jsou ale varianty s více databázemi KISKAN na lokální síti možné.

KISKAN lze tedy provozovat na jednoduchém PC, na lokální síti s jednou nebo více databázemi a v oddělených sítích se vzájemnou synchronizací dat NST soubory.

KISKAN je určen pro 32-bitové operační systémy MS Windows prakticky jakékoliv generace. KISKAN je možné provozovat na 64-bitových operačních systémech MS Windows. V případě provozu na lokálním PC se považuje pro KISKAN za dostatečné jakékoliv HW vybavení, na kterém dobře funguje MS Windows. U serveru pak samozřejmě platí, čím vybavenější, tím rychlejší přístup klientů k datům.

V oblasti databázových strojů je možné využít buď bezplatně instalovaný MS JET 4.0, nebo pro rozsáhlejší nasazení MS SQL Server.

Vlastnosti prostředí pro nasazení KISKAN se tedy dají shrnout takto:

Prostorové uspořádání: lokální PC, lokální sítě, oddělené sítě

Operační systémy: MS Windows XP a vyšší verze

Jiný software: MS Word 2000 a vyšší verze

Databáze: malé MS Jet 4.0, velké MS SQL Server 6.5 a lepší

Instalace: pro plnou funkci nejsou pro variantu s MS Jet 4.0 vyžadované žádné podpůrné databázové systémy

Základní varianty nasazení

Variant nasazení může být celá řada. Pro příklad uvádíme tři typické možnosti. Jednoduchý lokální provoz, bez požadavku na jakékoliv sdílení, provoz typu file-server, při kterém je nutné síťově propojit uživatele KISKAN ale s minimálními požadavky na konfiguraci a konečně variantu SQL server, kdy informace jsou uloženy nejbezpečnějším způsobem.

Varianta 1. - PC LOCAL

Tato varianta představuje nejjednodušší nasazení KISKAN. Pro tuto variantu existuje přímá podpora při instalaci. Klade minimální nároky na hardware a údržbu.

Nasazení na lokálním PC

nasaz_local

 

Varianta 2. - FILE SERVER

V případě provozu na lokální síti je možné sdílet datový soubor a spustitelného exe klienta na síti typu file-server. V rámci běžných sítí jde o nejlevnější a nejrychlejší síťové nasazení KISKAN.

Nasazení na file-server

nasaz_file

 

Varianta 3 - SQL SERVER

Při potřebě využití stávajících databázových strojů je možné KISKAN nasadit v rámci provozu MS SQL serveru. Tato varianta nasazení vyžaduje přídávné nároky na obsluhu, ale na druhou stranu nejméně zatěžuje komunikační linky a zaručuje největší bezpečnost dat.

Nasazení na SQL server

nasaz_sql