Skupiny koeficientů

 

Skupiny koeficientů

 

Kde najít

Ve volbě Skupiny koeficientů v hlavní stromové nabídce v části Rizika.

Účel

Skupiny opatření slouží pro kategorizaci koeficientů dopadů. Umožňuje tvořit více mezi sebou oddělených stupnic koeficientů dopadů.

Ukázka obrazovky

koef_skup_formlist

Význam jednotlivých prvků

Skupina koeficientů - název charakterizující skupinu koeficientů.

Pořadí - pole pro třídění skupin koeficientů v rozbalovací nabídce na formuláři koeficientů dopadů.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Půlený formulář.