Aktuální číselník

 

Aktuální číselník

 

Způsob ovládání:

Aktuální číselník je definován ke každému poli formuláře kde je zobrazen symbol but_aktcisel.

Aktuální číselník vyvoláte pomocí klávesnice stiskem kláves Alt+A, přímo v poli na kterém stojíte. Pomocí myši vyvoláte aktuální číselník pokud umístíte ukazovátko na symbol but_aktcisel a stisknete levé tlačítko myši.

Po zavolání číselníku je zobrazen přehled dat, kde pomocí šipek nebo ukazovátkem myši vyberete požadovaný záznam. Stiskem klávesy Enter nebo potvrzením volby Vybrat vyberete aktuální záznam do formuláře. Výběr je možno realizovat také dvojím stisknutím levého tlačítka myši přímo na požadovaném záznamu.

Pokud nabídnutá data neobsahují Vámi požadovaný údaj, pomocí tlačítka Přidat můžete požadovanou hodnotu do systému zadat a výběr uskutečníte pomocí volby Vybrat přímo na formuláři, kde pořizujete novou hodnotu.

Pokud nechcete vybrat z číselníku žádnou hodnotu stisknete tlačítko Storno.

UPOZORNĚNÍ: pokud zavoláte aktuální číselník a již máte zadanou hodnotu v poli formuláře, ze kterého aktuální číselník voláte, je výběr dat v aktuálním číselníku omezen dle zadané hodnoty v poli. Pokud chcete vybírat v aktuálním číselníku ze všech dat, musí být zadávané pole ve formuláři PRÁZDNÉ.