Přehled železničních tunelů

 

Přehled železničních tunelů

 

Kde najít

Ve volbě Železniční tunely v hlavní stromové nabídce v části Železnice.

Účel

Tento seznam zobrazuje přehled všech železničních tunelů evidovaných v systému. Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu se dostanete na formulář Železniční tunel.

Ukázka obrazovky

infra_tunely_list

Význam jednotlivých prvků

Číslo tunelu – identifikační číslo železničního tunelu.

Název tunelu – název železničního tunelu.

Číslo úseku – identifikační číslo traťového úseku.

Z dopravny – název dopravny, kde železniční tunel začíná.

Do dopravny – název dopravny, kde železniční tunel končí.

Začátek (km) – vzdálenost železničního tunelu od počátečního bodu traťového úseku.

Délka (m) – délka železničního tunelu v metrech.

Poznámka – textová poznámka k železničnímu tunelu.

Souřadnice? – při zobrazeném písmenu A má železniční tunel přidělen mapový bod včetně zadaných souřadnic.

Ident.map.obj. – identifikátor mapového objektu přiřazeného železničnímu tunelu.

Název map. bodu – název mapového bodu přiřazeného železničnímu tunelu.

Způsob ovládání

Mapa - v případě, že existuje napojení na mapový objekt, otevře mapu, najde železniční tunel a zobrazí ho v mapě.

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Přehled.